Futbolnet i Barçakids

El Barça i el compromís de transformació social

Aquesta setmana una representació de l’Institut Ribot i Serra ha pogut assistir a una xerrada explicativa de la Fundació del FC Barcelona


La Fundació FC Barcelona, sobre la base de l’experiència adquirida en el camp de l’esport i els valors, proposa un programa d’actuació enfocat a transmetre valors positius a la infància i adolescència, en què pren la pràctica esportiva com a mitjà per promoure un creixement sa i harmònic.

IMG 3463

Tots els projectes que desenvolupa la Fundació FC Barcelona estan basats en les premisses següents:

  •  La utilització de l’esport com a eix vertebrador 
  • El foment de l’educació i els valors positius de l’esport
  • La infància i la joventut, com a beneficiaris objectius 
  • La projecció de Catalunya a través del Barça

IMG 3467Des de la seva constitució l’any 1994, la Fundació FC Barcelona ha estat una inesgotable font de participació ciutadana per a les nombroses activitats socials, culturals i esportives que el Club ha dut a terme, i que són el reflex d'una societat avançada que ha trobat en el Club i en la Fundació el vehicle idoni per fomentar-les.

Aquest treball ha de ser coherent amb els valors del Club i ha de prioritzar el desenvolupament de projectes a Catalunya.

Ens han interessat sobretot dos dels programes que hi desenvolupen, el FUTBOLNET i el BARÇAKIDS. D’una banda, per l’impacte i el retorn que estan tenint i, per altra banda, per engegar possibles vies de col·laboració entre l’Insitut Ribot i Serra i el Barça, sobretot si l’alumnat està interessat tant en realitzar la seva formació en centres de treball FCT com en pràctiques.

FUTBOLNET és un programa que utilitza el futbol com a eina per fomentar valors entre els joves a través d'una innovadora metodologia pedagògica

'FutbolNet' és un projecte basat en la metodologia Futbol3, una eina d’intervenció social nova a Catalunya, d’èxit reconegut en experiències a Colòmbia i a Alemanya. És un mètode innovador que reeduca a través de l’esport i permet treballar amb grups de joves temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.

La clau per a 'FutbolNet' és el diàleg. A través d’aquesta eina, els jugadors i jugadores no només entren en una relació de respecte i enteniment mutu, sinó que també adquireixen confiança en si mateixos i sentit de responsabilitat.

El projecte s’aplica a diverses de localitats catalanes, en col·laboració amb les seves Diputacions, i permet treballar en diferents barris amb diverses metodologies d’intervenció segons entorns i destinataris. Els beneficiaris del projecte són grups d’infants i joves d’entre 10 i 16 anys, seleccionats per les entitats del territori que col·laboren en la implementació. ‘FutbolNet’ també s’aplica a Rio de Janeiro (a les faveles de la ciutat), a Rosario (Argentina), a l'estat de Jalisco, a Mèxic, a Oman, a Qatar, a Irak, a l'Aràbia Saudita i a una trentena de països africans.

BARÇAKIDS :Programa dirigit als nens i nenes de 6 a 12 anys (Educació Primària), que pretén fomentar i consolidar el seu sistema de valors a través dels principis pedagògics de l’esport, del joc i de la participació activa i inclusiva.

IMG 3470'Barçakids' té com a objectiu promoure entre els infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits i actituds que generin canvis que els ajudin a créixer a títol personal i col·lectiu. Sempre utilitzant l’esport com a eina de motivació.

El projecte compta amb dues versions: una de presencial i una altra de virtual. L’àmbit presencial es duu a terme a les instal·lacions del Camp Nou. Els alumnes es divideixen en diferents grups i cadascú hi dedica una jornada lectiva sencera al projecte. 'Barçakids' està basat en una unitat de recursos mòbil en forma de petit camp de futbol que ofereix material esportiu, pantalles, tauletes tàctils i material escolar per dur a terme les activitats.

Cada escola pot escollir entre cinc unitats didàctiques basades cadascuna en un valor: respecte, esforç, ambició, treball en equip i humilitat. Tots ells escollits per formar part del sistema de valors del FC Barcelona, així com dels idearis d’institucions com l’Unicef i del currículum educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Podeu visitar la web de la fundació i informar-vos d’altres accions que desenvolupen així com col·laborar en alguna de les campanyes que hi duen a terme.

https://fundacio.fcbarcelona.cat/

 

 

 

 

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat