Inici

Articles

L'institut Ribot i Serra es troba en el sector sud de Sabadell, en el límit dels barris de Campoamor i Espronceda, i tocant al Parc Central del Vallès.

Els ensenyaments que imparteix són:

• Ensenyament secundari obligatori (ESO)

• Batxillerat

- Humanístic i social
- Tecnològic i científic

• Família professional d'Imatge personal

- PFI d'Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i Estètica
- CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (PER)
- CFGM Estètica i Bellesa (EB)

• Família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

- CFGM Atenció a persones en situació de dependència (TAPSD)
- CFGS Educació infantil (TEI)
- CFGS Animació sociocultural i turística (TASOCT)
- CFGS d'Integració social (TIS)

  •  Curs d'accés al cicles de grau superior (CAS)

Plantejament institucional

L'institut Ribot i Serra vol ser un centre que formi als nois i noies per tal que esdevinguin persones compromeses amb la realitat: solidàries, pacífiques i dialogants, respectuoses amb el medi ambient, amb criteri propi, responsables, capaces d'incorporar-se a la nostra societat plural i canviant, i d'integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida. Valorem el pluralisme basat en el respecte a l'altre/a i potenciem els valors de la convivència, la coeducació, la solidaritat i el diàleg.

Des de fa molts anys ens singularitza la nostra preocupació per la vessant personal i social de l'alumnat, acompanyant-los al llarg del procés d'escolarització i ajudant-los a ser persones crítiques, actives i compromeses.

Volem afavorir la participació i la vinculació al centre de tots els membres de la comunitat educativa a través del desenvolupament de diversos projectes transversals en els quals participen i s'interrelacionen alumnat i professorat de diferents ensenyaments (ESO, Batxillerat i cocles formatius): projecte de mediació, projecte de festes, Agenda 21, activitats extraescolars, celebració de diades internacionals i jornades, etc.

Volem ser un referent cultural i de cohesió als barris d'Espronceda i Campoamor, i mantenim una xarxa de relacions amb les escoles de primària adscrites al nostre institut i amb diferents entitats a través del pla educatiu d'entorn o d eprojectes propis del centre.

Com a centre d'ensenyament secundari obligatori i de batxillerat volem oferir un servei públic i de qualitat al barri i cobrir les necessitats educatives i socials dels seus nois i noies. Partim de la seva realitat i les seves necessitats, i implementem metodologies encaminades a l'assoliment de les competències bàsiques perquè puguin incorporar-se amb garanties d'èxit a la societat actual.

 

Manel Ribot i Serra

Biografia:

Manuel Ribot i Serra (Sabadell, 1859 – 1925) fou un bibliotecari, arxiver, historiador, dramaturg i poeta molt vinculat a la vida cultural de la seva època.

Fill d'un botiguer del carrer de la Salut, va estudiar als escolapis. De jove s'afeccionà a les lletres i participà en concursos literaris (és l'autor de l'obra La Puntaire). Fou un dels fundadors del Centre Catalanista i organitzador de les primeres festes literàries de l'Ateneu Sabadellès

Va tenir un gran interès per conèixer la història de la ciutat de Sabadell, i arribà a escriure un llibre sobre la història d'aquesta ciutat. És per aquest motiu que l'any 1883 va ser nomenat per Joan Vivé i Salvà, alcalde de Sabadell, arxiver municipal per a que pogués organitzar tots els seus documents que feien referència a la història sabadellenca.  Ocupà aquest càrrec durant quaranta anys i al mateix temps dirigí la Revista de Sabadell.  A més, com a secretari de la Caixa d'Estalvis de Sabadell fou un dels impulsors i promotors de la Biblioteca inaugurada l'any 1928, tres anys després de la seva mort.

 

Obra:

Escriví monografies com Origen y progresos de Sabadell (1883) i Clavé i les societats euterpenses. Assidu participant dels jocs florals, on fou premiat diverses vegades i dels quals fou mantenidor (1905, 1916), conreà la poesia lírica i especialment la de caràcter festiu. Publicà els volums Idil·lis i balades (1888) i Garbuix (1905, 1925) i un altre recull a Lectura Popular. Estrenà i publicà també obres teatrals com La base quinta (1884), Lo vectigal de la carn (1888) i la sarsuela Assumptos municipals (1881), entre d'altres.

Fons documental:

  • Enciclopèdia catalana
  • BAQUÉS, Josep i BARÓ, Robert: Gent Nostra als Carrers de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 1995. Pàgina 194.
  • DEU I BAIGUAL, Esteve; GALCERAN I ABELLA, Anna i PUIG I PINYOL, Maria Rosa: Coneixem Sabadell?. Ajuntament de Sabadell. Sabadell, juny del 1984, plana 77.
  • RIOS I MASANELL, Joan: Personalitats sabadellenques que donen nom als carrers de la ciutat, Jove Cambra de Sabadell. Sabadell, 1982.

Història de l'Institut

Anteriorment, el centre havia estat una escola d'EGB, concretament el 1972 es va inaugurar el CERE Ribot i Serra (Centre Escolar de Règim Extraordinari). Aquesta escola experimentava noves propostes educatives assessorada per l'ICE (l'Institut de Ciències de l'Educació).
 
Des del 1972 fins al 1989 va continuar sent una escola d'EGB i durant el curs 1989-90 va començar a transformar-se en un IES (Institut d'Ensenyament Secundari). Els alumnes de 7è i 8è d'EGB van passar a anomenar-se 1r i 2n d'ESO, i al mateix temps es va crear el 3r d'ESO.

A partir d'aquest curs, es va convertir en un centre pilot i experimental de Secundària (DOG 29/12/89). Després de 3 cursos el centre va passar a ser definitivament en un centre d'educació secundària: l'IES Ribot i Serra.

El curs 2015-16 vam celebrar el nostre 25è aniversari com a centre de secundària.

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat